Velkommen til Agder Energi Nett.

Tidligere prosjekter

Vår samfunnsoppgave er å drifte og vedlikeholde strømnettet, slik at strømmen våre kunder kjøper blir transportert hjem. Agder Energi Nett har hele tiden pågående prosjekter for å opprettholde leveringskvaliteten. Her er noen av våre tidligere prosjekter.
1.Smart strøm

Innen 1. januar 2019 skal alle landets strømkunder ha fått montert nye, smarte strømmålere. Dette er den største moderniseringen av det norske strømnettet på over 100 år. Smart strøm er vår betegnelse på ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Det er Agder Energi Nett som skal bytte ut målerne hos selskapets 190 000 kunder på Agder. Rundt 400 målere byttes nå hver dag. Du kan finne utrullingskart og lese mer om smart strøm her

I forbindelse med at Agder Energi Nett skal bytte ut målerne på Agder, så må en etablere et eget kommunikasjonsnettverk for innsamling av data på Agder.  Dette gjøres ved å installere ett teknisk skap per nettstasjon. Skapet inneholder kommunikasjonssutstyr for innsamling av måleverdier fra kunder, samt instrumentering for måling i nettstasjonen. Montasje av dette skapet krever utkobling av strøm i nettstasjonen, noe som medfører strømavbrudd for alle tilkoblede kunder. Dette avbruddet varer ca 1-2 timer, og aller kunder varsles i forkant. For mer informasjon om pågående og kommende strømstanser, kan du gå inn på strømkartet vårt her.

I sum vil de nye smarte strømmålerne og utstyret i trafoene forbedre leveransekvaliteten og effektivisere driften av strømnettet for Agder Energi Nett, som på sikt vil sikre at nettleien forblir lav også i fremtiden.

 

2.Honna koblingsstasjon

Honna koblingsstasjon er lokalisert på Honna i Åseral kommune. Anlegget er et gassisolert kompakt koblingsanlegg som knytter regionalnettet til sentralnettet.

Fakta om anlegget:

- Investeringsramme (P50): ca. 50 mill. NOK eks. mva.
-Siemens 110 kV GIS koblingsanlegg 8DN8- 5 felt, dobbel samleskinne og gaffelkobling mot avgangene. Anlegget er tilknyttet linjer mot Smeland, Skjerka og Logna og er forberedt for utvidelse.
- Batterianlegg
- Nødstrømsaggregat
-Stasjonstransformator
- Kontrollanlegg

Settes i drift sommeren 2017.

3.Kvinesdal koblingsstasjon

Kvinesdal koblingsstasjon er lokalisert ved Hestesprangvannet i Kvinesdal kommune. Anlegget er et gassisolert kompakt koblingsanlegg som knytter regionalnettet til sentralnettet.

Fakta om anlegget:

- Investeringsramme (P50): ca. 40 mill. NOK eks. mva.
- Siemens 110 kV GIS koblingsanlegg 8DN8- 5 felt, dobbel samleskinne og gaffelkobling mot avgangene. Anlegget er tilknyttet linjer mot Øye og Austadvika og er forberedt for utvidelse.
- Batterianlegg
-Nødstrømsaggregat
- Stasjonstransformator
- Kontrollanlegg

Settes i drift sommeren 2018.

4.Ertsmyra transformatorst.

Ertsmyra transformatorstasjon er lokalisert ved Tonstad i Sirdal kommune. Anlegget inneholder et gassisolert kompakt koblingsanlegg som knytter regionalnettet til sentralnettet, samt to krafttransformatorer som leverer til distribusjonsnettet.

Fakta om anlegget:

- Investeringsramme (P50): ca.100 mill. NOK eks. mva.
- Siemens 110 kV GIS koblingsanlegg 8DN8- 4 felt, dobbel samleskinne og gaffelkobling mot avgangene. Anlegget er planlagt tilknyttet linje mot Finså kraftstasjon og er forberedt for utvidelse, blant annet for Tonstad vindpark.
- Batterianlegg
- Nødstrømsaggregat
- Stasjonstransformator
- 2 stk. 25 MVA krafttransformatorer 132/22 kV.
- 2 stk. 160 A jordspoler 22 kV.
- 22 kV koblingsanlegg, Siemens NxPlusC med dobbel samleskinne og full duplex.
- Kontrollanlegg

Settes i drift høsten 2018.

5. Eydehavn transformatorst.

Eydehavn transformatorstasjon er lokalisert ved Eydehavn i Arendal kommune. Anlegget inneholder et gassisolert kompakt 60 kV koblingsanlegg, samt en krafttransformatorer som leverer til distribusjonsnettet.

Fakta om anlegget:
- Investeringsramme (P50): ca. 90 mill. NOK eks. mva.
- Siemens 132/60 kV GIS koblingsanlegg 8DN8- 6 felt, dobbel samleskinne og gaffelkobling mot avgangene. Anlegget har avganger mot 60 kV linjene Bjorendal, Bøylefoss, Saint Gobain 1 og 2.
- Batterianlegg
- Stasjonstransformator
- 1 stk. 25 MVA krafttransformatorer 132/22 kV.
- 1 stk. 250 A jordspole 22 kV.
- 22 kV koblingsanlegg, Siemens NxPlusC med dobbel samleskinne og full duplex.
- Kontrollanlegg.
- Satt i drift høsten 2016.

6.Regionalnettlinje i Åseral

- Agder Energi Nett bygger  totalt 23 km linje i Åseral.
- Det er ca. 20 km luftlinje og 3 km kabel.
- Nå er skogen ryddet på hele strekningen og arbeidet med mastereis og linjestrekking har pågår.
- Fra Skjerka til Honna er det 17 km og linjen bygges hovedsaklig med komposittmaster. Det er en kraftig linje og også relativt solide dimensjoner på mastene her.
- Fra Honna til Smeland er det omkring 3 km og denne strekningen bygges hovedsaklig med tremaster.
-Linjen skal spenningssettes i september 2017.

7.Øye-Austadvika

Agder Energi Nett bygger ny regionalnettledning på omkring 16 km mellom Kvinesdal og Flekkefjord. Den nye ledningen skal gå fra Øye i Kvinesdal via nye Kvinesdal transformatorstasjon og videre til Austadvika i Flekkefjord.

Det er ca. 15,5 km luftlinje og 0,5 km kabel. Nå er skogen snart ryddet på hele strekningen og arbeidet med fundamentering vil starte sommeren 2017. Linjen er en tradisjonell tremastledning. Linjen planlegges satt i drift høsten 2018.

8.Prosjekt Maimyr

Uværet tidlig i november 2016 førte til at transformatoren på Maimyr utenfor Risør ble ødelagt. Transformatoren som omformer 22 kilovolt til 6 kilovolt, forsyner 27  andre transformatorer og rundt 700 kunder med strøm. En transformator ble lånt fra Hafslund Nett, men kun som en midlertidig løsning for å kunne forsyne kundene med strøm, siden det ble for lav spenning ut på 6 kV siden. Permanent reparasjon av transformatoren ville tatt flere uker. Konklusjon etter vurdering av ulike løsningsalternativer ble en ombygging av nettet fra 6kV til 22kV.
Det resulterte i at Agder Energi Nett gjennomførte et stort prosjekt som tok i underkant av en arbeidsdag å gjennomføre. Ingen i området hadde sett en lignende kolonne av lastebiler med transformatorer og gravemaskiner samt et utall av biler med montører før stansen. Et helikopter var også rekvirert siden det var transformatorer på øyer uten veiforbindelse.

Bygget og mastene der 22/6 kV transformatoren var plassert ble ombygd til et fullverdig anlegg med fjernstyrt bryter og forbi-koblingsmuligheter. Til sammen arbeidet rundt 50 kvinner og menn på prosjektet. Montører, gravemaskinførere, helikopterpilot, lastebilførere og  ansatte i nettselskapet både ute og inne. Resultatet er et mer robust og standardisert strømnett.

Iherdig innsats, god planlegging og logistikk gjorde at hele operasjonen ble gjennomført i løpet av 6 timer den 17.11.2016