Velkommen til Agder Energi Nett.

Prosjekter

Vår samfunnsoppgave er å drifte og vedlikeholde strømnettet, slik at strømmen våre kunder kjøper blir transportert hjem. Agder Energi Nett har hele tiden pågående prosjekter for å opprettholde leveringskvaliteten. Her er noen av våre prosjekter.
Ramslandsvågen - Havik

Glitre Nett har lagt frem melding med forslag til utredningsprogram for en ny 110 (132) kV ledning på strekningen Ramslandsvågen - Havik. Utvidelser av eksisterende produksjonsbedrift i Ramslandsvågen og planer om ny næringsvirksomhet i Hausvik medfører behov for forsterkninger i regionalnettet. Det planlegges derfor for en ny 110 (132) kV-ledning mellom Ramslandsvågen og Havik transformatorstasjoner, og ny  transformatorstasjon nær Hausvik. Tiltaket vil berøre Lindesnes, Lyngdal og Farsund kommuner, og meldingen er sendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som vil forestå videre behandling.

 

Melding ny 110 (132) kV ledning Ramslandsvågen – Havik 

Meldingskart ny 110 (132) kV ledning Ramslandsvågen – Havik 

Finså-Ertsmyra

145 kV-linje Finså - Ertsmyra

Agder Energi Nett starter i mai 2021 bygging av en ny 4,6 km regionalnettforbindelse mellom Finså kraftverk og Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune. Den nye regionalnettlinja skal bygges som 132 kV kabelanlegg, og er en fortsettelse av oppgradering av regionalnettet i Tonstad. Den nye linja skal erstatte det eksisterende 66 kV regionalnettet til Sirdal kommune som kommer fra Øye og Sira. Etableringen av den nye 132 kV kabelanlegget mellom Finså kraftverk og Ertsmyra transformatorstasjon bidrar til at distribusjonsnettet i Tonstad får en ny og driftssikker forbindelse til regionalnettet, samtidig som nettkapasiteten i området blir forsterket.  I kabeltraseen er også føringsveier for fremtidig omlegging av distribusjonsnett med.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har siden desember 2021 gitt midlertidig strømstøtte for å hjelpe husholdningskundene med de historisk høye strømprisene. Fra 1. juni 2023 dekker staten 90% over 70 øre per kilowattime. Strømstøtten trekkes automatisk fra på din faktura for nettleie. 

Norge er delt opp i fem prisområder, og det er spotprisen i prisområdet målepunktet ditt tilhører som strømstøtten beregnes ut fra. 

Fra 1. september endres beregningsgrunnlaget for strømstøtten. Den vil nå basere seg på spotprisen time for time i stedet for et månedssnitt.

Les mer om ordningen her

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her