Velkommen til Agder Energi Nett.

Prosjekter

Vår samfunnsoppgave er å drifte og vedlikeholde strømnettet, slik at strømmen våre kunder kjøper blir transportert hjem. Agder Energi Nett har hele tiden pågående prosjekter for å opprettholde leveringskvaliteten. Her er noen av våre prosjekter.
Austerdalen

Austerdalen transformatorstasjon- utbygging 2021

Agder Energi Nett bygger ny transformatorstasjon på Moi i Kvinesdal kommune. Bakgrunnen for etablering av stasjonen er at det planlegges flere småkraftverk i området, og dette utløser behovet for bygging av stasjonen. Stasjonen vil i tillegg til å sørge for mottak av kraft, også forbedre forsyningssikkerheten i området ved at prosjektet også omfatter oppgradering av omkringliggende 22 kV nett. Det installeres et miljøvennlig innendørs koblingsanlegg i stasjonen, og anlegget tilknyttes eksisterende 110 kV linje mellom Øye og Skjerka. Dette muliggjør forsyning av kraft til og fra sentralnettet både mot sør i Kvinesdal og mot nord i Åseral. Stasjonen skal settes i drift høsten 2021.

Evje

Evje transformatorstasjon- utbygging 2021

Agder Energi Nett bygger ny transformatorstasjon i Evje og Hornnes kommune. Bakgrunnen for etablering av stasjonen er at det planlegges flere småkraftverk i området, og at eksisterende Evje transformatorstasjon har behov for både fornyelse og spenningsoppgradering. Stasjonen vil i tillegg til å sørge for mottak av kraft, også forbedre forsyningssikkerheten i området ved at anleggskomponenter fornyes. Eksisterende Evje transformatorstasjon med tilhørende koblingsanlegg vil rives når den nye stasjonen står ferdig. Det installeres et miljøvennlig innendørs koblingsanlegg i stasjonen, og anlegget tilknyttes eksisterende 132 kV linje mot Iveland og eksisterende 60 kV linje mot Vegusdal. Dette muliggjør forsyning av kraft til og fra sentralnettet både mot sør i Kristiansand og mot øst i Arendal. Stasjonen skal settes i drift høsten 2021.

Kulia-Kristiansand

145 kV Regionalnettlinje Kulia - Kristiansand

Agder Energi Nett bygger ny 10 km regionalnettlinje mellom Kulia transformatorstasjon og Kristiansand transformatorstasjon. Linjen bygges delvis i eksisterende linjetrasé fra Kulia til Mosby, og delvis i ny trasé fra Mosby til Kristiansand transformatorstasjon. Det benyttes master i kompositt og stål med dimensjonerende levetid på 80 år. Dette utgjør en stor kvalitetsforbedring i forhold til tradisjonell byggeteknikk med tremaster, noe som forbedrer forsyningssikkerheten ved at linjene bygges mer robust og er mindre utsatt for trefall, islast, råte og hakkespett. Linjen med tilhørende stasjonstiltak skal settes i drift høsten 2021.

Honna-Logna

145 kV-linje Honna - Logna

Agder Energi Nett bygger ny kraftlinje mellom Honna transformatorstasjon og Logna kraftstasjon i Åseral kommune.  Bakgrunnen for bygging av den nye linja er at eksisterende kraftlinje ble bygget i 1961, og er moden for fornyelse.  I halve traseen bygges den nye linja i eksisterende trase, mens den i andre halvdel bygges parallelt med eksisterende linje. Den nye linja bygges med master av kompositt og stål, da disse har en forventet levetid på 80 år. Dette utgjør en stor kvalitetsforbedring i forhold til tradisjonell byggeteknikk med tremaster. Bruken av master i kompositt og stål forbedrer forsyningssikkerheten ved at linjene bygges mer robust, og dermed er mindre utsatt for trefall, islast, råte og hakkespett. Den nye linja skal stå ferdig og settes i drift høsten 2022.

Finså-Ertsmyra

145 kV-linje Finså - Ertsmyra

Agder Energi Nett starter i mai 2021 bygging av en ny 4,6 km regionalnettforbindelse mellom Finså kraftverk og Ertsmyra transformatorstasjon i Sirdal kommune. Den nye regionalnettlinja skal bygges som 132 kV kabelanlegg, og er en fortsettelse av oppgradering av regionalnettet i Tonstad. Den nye linja skal erstatte det eksisterende 66 kV regionalnettet til Sirdal kommune som kommer fra Øye og Sira. Etableringen av den nye 132 kV kabelanlegget mellom Finså kraftverk og Ertsmyra transformatorstasjon bidrar til at distribusjonsnettet i Tonstad får en ny og driftssikker forbindelse til regionalnettet, samtidig som nettkapasiteten i området blir forsterket.  I kabeltraseen er også føringsveier for fremtidig omlegging av distribusjonsnett med.

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Flytting
Endring av kontaktinformasjon
Fakturaspørsmål
Bygge/endre installasjon
Aktivering av HAN-port

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Det er din strømleverandør som skal utføre oppgaver knyttet til flytting og endring av strømabonnement samt svare på spørsmål om faktura, forbruk og priser. Endring av kontaktinformasjon sendes automatisk videre fra strømleverandør til nettselskap via en nasjonal datahub. Ta derfor kontakt med din strømleverandør.

Dersom du ikke har strømleverandør, eller skal endre/bestille varsling ved strømstans kan du gjøre det på Min side

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her

Du må bestille åpning av HAN-porten før den kan tas i bruk. Logg inn på Min side og velg skjema for HAN-port. Det vil ta inntil to uker fra du bestiller åpning av HAN-porten, til den er klar for bruk. Du får en e-post så snart HAN-porten er klar for bruk.