Velkommen til Agder Energi Nett. 
Meld feil på 38607272.

Vår virksomhet

Agder Energi Nett overfører energi til 201.500 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Vi er også et selskap i Agder Energi konsernet. 

Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 21.900 km linjer og kabler. 

Vår visjon:

Agder Energi Nett skal sikre forretnings- og samfunnsoppgaven gjennom å oppnå mer for mindre.

Agder Energi Nett har som mål å fremstå overfor kunder, samfunn og marked som ett profesjonelt, nyskapende og effektivt nettselskap.

 Gjennom vår virksomhet støtter vi opp om Agder Energis kjerneverdier.
- Nærhet
- Troverdighet
- Handlekraft
- Nytenkning 

Tekniske data om selskapet:
Antall nettkunder: 201 500
Antall transformatorstasjoner og koblingsstasjoner: 78
Antall nettstasjoner: 8 250
Antall kommuner i forsyningsområdet: 25
Forsyningsområdets totale areal i km2: 16 493

Ledelsen i Agder Energi Nett

Organisasjonskart: