Velkommen til Agder Energi Nett.

Vår virksomhet

Agder Energi Nett overfører energi til 201.500 nettkunder på Agder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Vi er også et selskap i Agder Energi konsernet. 

Agder Energi Nett eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 21.900 km linjer og kabler. 

Vår visjon:

Agder Energi Nett skal sikre forretnings- og samfunnsoppgaven gjennom å oppnå mer for mindre.

Agder Energi Nett har som mål å fremstå overfor kunder, samfunn og marked som ett profesjonelt, nyskapende og effektivt nettselskap.

 Gjennom vår virksomhet støtter vi opp om Agder Energis kjerneverdier.
- Nærhet
- Troverdighet
- Handlekraft
- Nytenkning 

Tekniske data om selskapet:
Antall nettkunder: 201 500
Antall transformatorstasjoner og koblingsstasjoner: 78
Antall nettstasjoner: 8 250
Antall kommuner i forsyningsområdet: 25
Forsyningsområdets totale areal i km2: 16 493

Ledelsen i Agder Energi Nett

Organisasjonskart: