Velkommen til Agder Energi Nett.

Konsesjonssøknader

Alle som skal bygge og drive elektriske anlegg med spenning over 1 kV må først være meddelt en konsesjon. Det finnes to ulike typer konsesjoner for slike anlegg: Områdekonsesjoner og anleggskonsesjoner. Videre må alle som skal drive med kraftomsetning, kraftproduksjon eller nettvirksomhet først være meddelt en omsetningskonsesjon.

Områdekonsesjoner
Hele Norge er delt inn i områder hvor det er meddelt områdekonsesjon til ett nettselskap i hvert område. Dette nettselskapet har tillatelse til å bygge og drive fordelingsnettet innenfor sitt område, for eksempel en kommune. Normalt gis det tillatelse til å bygge luftledninger og kabelanlegg med spenning inntil 22 kV. I noen byer er konsesjonen utvidet til også å omfatte kabelanlegg med spenning inntil 132 kV.

Anleggskonsesjoner
En anleggskonsesjon gis for ett bestemt anlegg; f.eks en kraftledning fra A transformatorstasjon til B transformatorstasjon. Anleggskonsesjoner meddeles for følgende elektriske anlegg:

• Produksjonanlegg (vannkraftverk, vindkraftverk, gasskraftverk mm.) 
• Kraftledninger 
• Transformatorer, bryterfelt og nødvendig høyspennings apparatanlegg i tilknytning til disse.

NVE behandler søknader og meldinger om bygging og drift av elektriske anlegg, som kraftledninger og transformatorstasjoner. Konsesjonsbehandlingen omfatter bl.a. høring av søknadene/meldingene, offentlige møter og møter med lokale og regionale myndigheter. Gjennom hele konsesjonsprosessen ønsker AEN og NVE å sikre at saken er tilstrekkelig opplyst til at det kan fattes en konsesjonsavgjørelse.

Aktuelle lenker:

Konsesjonssøknader hos NVE

Melding om fornying av linjetrase fra Kulia til Vallemoen (Kystlinja del 1)

Kundesenter stengt

Hei, vår chat er nå stengt. Åpningstid for chat er mandag til fredag kl 9- 14. Dersom din henvendelse gjelder feil i strømnettet må dette meldes via skjemaet "farlige forhold" på våre nettsider eller på telefon 3860 7272. Feilmeldingstjenesten er åpen hele døgnet.

Chat med oss
Ofte stilte spørsmål
Strømstøtteordning
Strømforbruket
Fakturaspørsmål
Flytting
Bygge/endre installasjon

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at alle kunder vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember 2021 og er forlenget ut 2023.

Kunden får tilbakebetalt 55% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. for desember 2021. Fra januar 2022 er prosentsatsen 80%. For september 2022 til og med mars 2023 økes den til 90 %. Fra april til og med september 2023 er den 80%, og oktober til og med desember 2023 økes den til 90%.

Kompensasjonsbeløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Les mer om ordningen her 

Ønsker du å følge med på strømforbruket og redusere kostnadene på strøm og nettleie, er det viktig å vite hvordan strømforbruket er i din bolig. Strømmåleren gir deg muligheten til å følge med på eget forbruk, analysere eget forbruksmønster og få hjelp til smartere strømbruk.

Logg deg inn på Min side for å se ditt forbruk.

Du kan også lese mer om strømforbruk i denne artikkelen.

De aller fleste mottar en samlet faktura for både strøm og nettleie fra sin strømleverandør. Det er derfor avsenderen av fakturaen som kan svare på fakturaspørsmål, betalingsavtaler og lignende.

Om du mottar faktura direkte fra oss, eller ønsker å se grunnlaget for din nettleiefaktura kan du logge inn på Min side og se den der.

INNFLYTTING

Ta kontakt med en strømleverandør som du ønsker å bruke. De vil hjelpe deg slik at du får avtale om kjøp av strøm. I tillegg vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding om din innflytting slik at du blir registrert med en nettleieavtale.

UTFLYTTING

Ta kontakt med din strømleverandør. Når de får beskjed om oppsigelsen så vil de også sørge for at Agder Energi Nett får melding slik at nettleieavtalen sies opp. Husk å gi beskjed så raskt som mulig for å unngå at du betaler for en bolig du har flyttet fra.

Veldig mange tjenester utføres av installatører som er godkjent gjennom en prekvalifiseringsordning.
Dette gjelder blant annet ny installasjon og endringer i eksisterende anlegg i din bolig. Les mer om dette og se oversikt over prekvalifiserte installatører her