Velkommen til Agder Energi Nett.

Spenningskvalitet

Norsk forskrift om spenningskvalitet og internasjonale normer har satt grenser for hvor store avvik eller forstyrrelser en normal spenning kan ha. Den mest kjente og brukte grensen er tillatt spenningsvariasjon innenfor pluss/minus 10 prosent beregnet av 230 V eller 400 V. I et 230 V nett kan da spenningen ligge innenfor 207 og 253 V.

Elektrisk utstyr som selges og benyttes i det norske strømnettet skal være konstruert for å fungere innenfor forskriftens grenser. Det betyr at utstyret ikke skal påvirke spenningen eller annet utstyr ved bruk. Dette forutsetter bl.a. at utstyret er CE-merket. Det er europeiske produsenters garanti for at alle direktiver er oppfylt. Men, du som bruker av elektrisk utstyr har likevel et ansvar. Ved bruk skal heller ikke store strømtrekk i utstyret skape forstyrrelser som fører spenningen utenfor grensene.

Kapasitet i strømnettet
Noen elektriske apparater/utstyr har imidlertid så høyt strømforbruk at nettselskapet må forsterke strømnettet før utstyret kan tilkobles. For å opprettholde spenningskvaliteten er det derfor viktig at nettkunder gir nettselskapet kjennskap om større utvidelser på forhånd. Elbilladning, elektriske motorer i for eksempel store varmepumper, vedsager, silograbber har høye startstrømmer som kan skape kortvarige spenningsfall, og i verste fall føre til utkobling av TV og annet utstyr. I mange tilfeller kan nettet og spenningen tåle slikt utstyr hvis det er trefaset og påmontert mykstarterutstyr. Her anbefales frekvensomformer. Gjennomstrømmingsvannvarmere anbefales ikke montert til strømnettet da de kan forstyrre spenningen og kreve økt nettkapasitet.

Variasjoner i spenningen
Spenningsfall og andre endringer i spenningen kan være både raske og langsommme. De raske spenningsvariasjonene er vanligvis forårsaket av forbruksutstyr eller motor som trekker høy strøm når de slås av eller på i eget hus eller hos nabo. Det kan også skyldes feil i elektrisk utstyr. Langsomme spenningsvariasjoner kan være at spenningen varierer f. eks fra 240 V om sommeren til 220 V om vinteren eller tilsvarende mellom natt og dag.

Et annet forhold kan være at det lokale strømnettet ikke lenger har tilstrekkelig kapasitet etter flere års forbruksøkning. Da kan til slutt også mindre strømuttak fra et utstyr skape synlige variasjoner i lysstyrken. Spenningskvaliteten til våre kunder er med andre ord et resultat av et samspill mellom kundenes eget forbruk og kapasiteten nettet er bygd for.

Hvordan kan du merke spenningsvariasjoner?
Dårlig spenningskvalitet, det vil si spenning som ligger eller kommer kortvarig utenfor grenseverdiene, kan forårsake følgende forhold:

1. Blinking og/eller endringer i lysstyrken i lamper. 
I slike tilfeller er normalt variasjonen i spenningen ikke så stor at det skaper problemer for elektrisk utstyr som er tilknyttet det samme strømnettet. Normalt ligger spenningen innenfor grenseverdiene.

2. Funksjonsfeil i elektrisk utstyr. 
Driftsforstyrrelser der utstyr i kortere eller lengre perioder får feilfunksjoner eller utkoblinger. Spenningen er normalt utenfor grenseverdiene. Årsak kan være svakt nett pga lang avstand til transformatoren, høyt strømtrekk eller motorstart til enfaset utstyr, eller feil i utstyret.

Tiltak for punkt 1 og 2 kan være å reduseres strømtrekket enten ved mykstarter utstyr for motor, trefase utstyr eller fordeling av enfaselaster likt på alle tre faser.

3. Havari på elektrisk utstyr. 
Spenningsforholdene kan også bli så alvorlige i en periode at elektriske apparater kan gå helt i stykker og i verste fall også forårsake brann eller branntilløp. Normal årsak er lyn eller feil i nettet. Også forringelse av isolasjonen i eldre eller støvutsatt utstyr kan skape problem med lysblunk og ”radioknittring” før totalt havari som også kan ende i brann.

Noen enkle råd
Her er noen enkle råd på hva du kan gjøre for å bidra til tilfredstillende elektrisk sameksistens mellom nettet og ditt elektriske utstyr:

  • Kjøp kun CE-merket elektrisk utstyr og merket med spenning 230 V +/- 10 % (dvs innenfor 207 til 253 V).
  • Hvis mulig, velg trefaset elektrisk utstyr når utstyret krever mer enn 16 A sikring
  • Utstyr med motoreffekt over 2,3 kW enfase kan trekke flere ganger høyere startstrøm enn strømmen ved vanlig drift. Begrens den startstrømmen med mykstarter eller frekvensomformer
  • Monter trefase kontakter i garasje, kjeller, hobbyrom, etc - både i 230 og 400 V installasjon
  • Rådfør deg med installatør ved installasjon av fast montert utstyr og pass alltid på å fordele lasten likt mellom fasene
  • Elbilladning over 10 A krever egen industrikontakt ihht norsk norm 400 (NEK 400:2014). Be installatør da ta kontakt med nettselskapet for at de kan angi styrken og kapasiteten ved inntaket før valg av ladekapasitet og installasjon mhp en- eller trefase lader.

Hva gjør jeg hvis jeg opplever større variasjoner i spenningen?
(f.eks. synlige endringer i lysintensiteten)

Ta kontakt med oss (Agder Energi Nett) ved å logge inn på Min side og fyll ut skjema spenningsklage. Vi kan foreta beregninger eller målinger som kan avdekke om dette er tilfelle og eventuelt fastslå om årsak er i ledningsnettet til din bolig eller bedrift.

Spenningsproblemer forårsaket av forhold i eget strømnett eller på grunn av utstyr i huset må ordnes av installatør.

Spørsmål kan sendes til kundesenter.nett@ae.no

Forskrift om leveringskvalitet